Bektaşilik İslami bir tarikat olarak nitelendirilmektedir. Bizler de bektaşilik bir mezhep midir?, bektaşilik özellikleri, bektaşi ile hanefi evlenebilir mi?, bektaşilik tarikat mı?, bektaşilik sünni mi?, bektaşiliğin temsilcileri, bektaşiliğin öğretileri sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Bektaşilik İslami bir tarikat olarak nitelendirilmektedir. Bektaşilik herkese açık bir alan olarak tanımlanmıştır kişiler sonradan bu tarikata katılarak ibadetlerini yerine getirme hakkına sahiptir. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi gibi temellere bağlı olduğu için Alevilik ile karşılaştırılması muhtemeldir. Fakat Alevilik bir kültür olarak nitelendirilmektedir Bektaşilik ise tarikat olarak tanımlanmaktadır. Kişi sonradan Alevi olamaz fakat Bektaşi olabilir.

Bektaşilik Bir Mezhep Midir?

Bektaşilik bir mezhep olarak nitelendirilmemektedir. Alevilik inancının da bir mezhep olarak nitelendirilmemesi bakımından birbirlerine benzerlik göstermektedirler. Fakat Bektaşilik bir tarikat olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda bir mezhep olarak anılması pek mümkün olmamaktadır. Bu tarikatın Hacı Bektaş-ı Veli tarafından kurulan bir İslami tarikat olduğuna inanılmaktadır.

Bektaşilik Özellikleri Nelerdir?

Bektaşilik, Hacı Bektaş-ı Veli tarafından kurulduğu bilinen bir tarikattır.13. asırda Anadolu’da kurulduğuna inanılmaktadır. Mezhep özellikleri taşısa da bir tarikat olarak kabul edilmektedir. Bektaşilik iki kola ayrılmaktadır. Bu kollar; Çelebiler kolu ve Babagan koludur. Ayrıca Bektaşiliğe göre tevhidin üç mertebesi vardır. Bu mertebeler;
· Telkin
· Libas
· Ahadiyyet
Mertebeleri olarak nitelendirilmektedir. Bektaşiliğin gerçekleşmesi ise 5 kademeden oluşmaktadır bu kademeler ise;
· Muhib
· Derviş
· Halifelik
· Mücerretlik
· En üst mertebe olan Halifelik
Şeklinde sıralanmıştır.

Bektaşi İle Hanefi Evlenebilir Mi?

Müslümanlık inancında iki kişinin evlenebilmesi için Müslüman olmaları gerekmektedir. Allah inancının esas olduğu bu dinde inançlı iki kişinin evlenmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bektaşilik tarikatında da Allah’a inanç ve Müslümanlık inancı olduğu için bir Bektaşi ile Hanefi evlenebilmektedir.

Bektaşilik Tarikat Mı?

Bektaşilik bir İslami tarikat olarak nitelendirilmektedir. Farklı bir mezhep veya farklı bir din olarak nitelendirilmesi söz konusu olmamaktadır. Müslümanlık inanışının içinden gelen ve kişilerin sonradan katılabildiği ve ibadet edebildikleri ve inançlarını yaşayabildikleri bir tarikat olarak bilinmektedir.

Bektaşilik Sünni Mi?

Bektaşilik gayri Sünni bir hareket olarak nitelendirilmektedir. Geçmiş dönemlerde de Osmanlı Devleti tarafından varlığı kabul edilen tek gayri Sünni hareket olma özelliği taşımaktadır. Bektaşilik Sufi bir hareket olarak nitelendirilmektedir. Sufilik daha çok İslam’ın mistik yönünü yansıtan bir ideoloji olma özelliği taşımaktadır.

Bektaşiliğin Temsilcileri Kimlerdir?

Bektaşilik düşüncesinin ortaya çıkması ve daha sonra tarikat haline gelerek yol gösterici bir alan haline gelmesinde farklı kişiler etkili olmuştur ve bu kişiler Bektaşiliğin temsilcileri olarak nitelendirilmiştir. Abdal Kumral, Abdal Mehmet, Abdal Musa gibi kişiler ilk Bektaşiler olarak adlandırılan şahsiyetlerdir o dönemde derviş olarak adlandırılsalar da ilk Bektaşiler olarak nitelendirilmektedirler. Hacı Bektaş-ı Veli ise bu tarikatın kurucusu ve en bilinen temsilcisi olarak kabul edilmektedir.

Bektaşiliğin Öğretileri Nelerdir?

Bektaşiliğin oraya çıkışıyla birlikte bu tarikat pek çok öğretiyi işlemiş ve bu düşünceyi yaygın olarak aktarmayı amaçlamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin; Sevgi, saygı, eşitlik, paylaşım, din, Allah, hoşgörü, bilim, eğitim gibi kavramları öğreti olarak kabul etmiştir. Bu tarikatın ideolojisi; İnsan sevgisi, hoşgörü, paylaşım ve eşitlik üzerine kurulmuştur ve öğretileri bu alanda ilerletilmiştir.