Büyü yapmak veya yaptırmak pek çok gelenekte ve inanışta bir tabudur. Bizler de bir büyü kaç günde bozulur?, islama göre büyü nedir?, büyü var mı nasıl anlaşılır?, büyü yapmadan önce korunma duası, büyü var mı diye baktırmak günah mı?, büyü bozulurken ne gibi belirtiler olur?, büyü için hacamat nereye yapılır?, büyü ile bağlanan erkek nasıl çözülür?,büyü yaptırdıktan sonra tövbe etmek, büyü fiyatları sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Büyü yapmak veya yaptırmak pek çok gelenekte ve inanışta bir tabudur. Müslümanlık inancında büyünün varlığı kabul edilir yani büyü vardır fakat yapılması veya yaptırılması kesin olarak haram sayılır ve asla yaptırılmaması gereken bir günah olarak görülür. Büyü bir çeşit doğaüstü ve paranormal yöntemler ile olayları etkileyebileceğine inanılan uygulama olarak tanımlanır ve varlığı inkar edilemez bir gerçektir.

Bir Büyü Kaç Günde Bozulur?

Pek çok kişi büyünün varlığına inanır bu durumda da başlarına gelen paranormal ve doğaüstü olduğuna inandıkları olaylara büyü olabileceği şüphesiyle yaklaşır ve buna bir çözüm bulma derdine düşer ve bu sebeple dini yönden eğitimli kişilere veya din insanlarına ulaşıp bir çözüm arar. Bir büyünün bozulma süresi için asla net bir vakit vermek mümkün değildir. Büyünün doğruluğu, şekli ve türüne göre bu zaman değişim gösterir. Pek çok büyü çeşidi vardır ve bu büyüleri bozduğuna inanılan pek çok yöntem vardır bu yüzden her büyünün bozulma işlemleri ve zamanları farklılık gösterir bu ilimde çabalamış ve dini yönden eksiksiz bilgiye sahip kişilere danışmak en doğrusu olacaktır.

İslama Göre Büyü Nedir?

İslama göre büyü, tıpkı fal baktırmak gibi haramdır. Doğaüstü olaylar ile kişilerin hayatına etki gösterecek zarar verici eylemlerde bulunmak anlamına gelir. İslam dinine göre büyü yapan veya yaptıran kişi en büyük günahlardan birini işlemiş olur.

Büyü Var Mı Nasıl Anlaşılır?

Kişi, başına gelen bazı talihsiz olaylarda ve karakter değişiminde büyü yapıldığı görüşüne kapılabilir. Büyü yapılan kişilerde genellikle; Ani karakter değişimleri, öfke problemleri, titremeler, kasılmalar, nedensiz şekilde aile bireylerine karşı uzaklaşma ve onları istememe gibi davranışlar ve durumlar görülebilir. Bazı inanışlara göre üzerinde büyü olan kişiler uyumayı çok ister fakat uyuyamazlar. Rüya da görmezler görseler dahi çok ufak bir kısmını hatırlarlar.

Büyü Yapmadan Önce Korunma Duası

Büyü yapmadan önce kişiyi koruyucu ve kötü enerjileri engelleyerek kötüyü uzaklaştırmak için şu dua okunmalıdır;
“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

Büyü Var Mı Diye Baktırmak Günah Mı?

Kişiler üzerlerine büyü olup olmadığını merak ettikleri zaman toplum arasında hoca olarak adlandırılan din adamlarına başvurur. Fakat günümüzde bu alanı rant haline çeviren bazı sahte kişiler mevcuttur bu nedenler dikkatli olunması gerekir. Üzerinde büyü olup olmadığını kontrol etmek için din konusunda oldukça bilgili, alim olan, amacına doğru hizmet eden din insanlarına başvurmak caizdir. Fakat para karşılığı büyü kontrolü yapan veya insanları kandırarak inançlarından kazanç sağlayan kişilere gitmek caiz değildir.

Büyü Bozulurken Ne Gibi Belirtiler Olur?

Maruz kaldıkları etkileri bozmak için büyü bozma işlemi yaptıran kişiler, büyünün etkileri bozuldukça bir rahatlama ve ferahlık hissederler. Bu etkiler tam anlamı ile yok olduğunda ise kişiler mutlu ve sağlıklı hayatlarına geri dönerler. Bazı büyülerde özellikle kara büyü olarak adlandırılan büyülerde ise bozulma aşamasında kişide; Korku, panik, titreme, sancı gibi durumlar görülebilir fakat büyünün etkisi geçtiğinde yok olacak tür şeylerdir. Kara büyüler tehlikeli sonuçlar yaratabilir bu yüzden bozma aşamasının son derece dikkatli yapılması çok önemlidir.

Büyü İçin Hacamat Nereye Yapılır?

İslam aleminde hacamat tıbbi bir alan olarak görülür. Eski zamanlardaki tıbbi şartlarda hacamat işlemi gerçekleştirilmiştir. Bazı büyülerin de hacamat sayesinde bozulabilmesi çoğu kişinin doğru olduğuna inandığı bir yöntemdir. Fakat Müslümanlık dinine göre; Hacamat büyüyü bozmaz ve büyü bozma işleminde kullanılmamalıdır hacamatın büyü ile hiçbir ilgisi yoktur.

Büyü İle Bağlanan Erkek Nasıl Çözülür?

Üzerinde büyü olduğuna inanılan kişi için din konusunda uzman ve doğru yolda olan birinden yardım alınması mümkündür veya bu kişinin ailesi veya eşi gibi kişiler kuran yardımı ile büyüyü def etme yöntemi izleyebilir. Çoğu kişinin inancına göre bağlanmış bir erkeği çözmek için şu işlemler yapılabilir;
· Evdeki tüm bağlı olan şeyler çözülür
· Kilitli olan şeylerin kilitleri açılır ve kırılır
· Soğuk su ile duş alınır
· Kadın boşanır daha sonra tekrar nikah kıyılır
Bunlar gibi pek çok işlem gerçekleştirilebilir.

Büyü Yaptırdıktan Sonra Tövbe Etmek

İslama göre büyü yaptıran kişiler insanları manipüle ederek doğru yoldan ayırma amacı güdülerek büyü yaptırırlar. Büyü yapan ve yaptıran kişiler ise affedilmeyecek şekilde günahkar olarak kabul edilir. Bu kişilerin cehennemlik olduğu söylenir.

Büyü Fiyatları Nedir?

Büyü yaptırmak oldukça tehlikeli ve gereksiz görülmektedir. Her ne kadar din açısından günah kabul edilse de bazı kişiler bu eylemi gerçekleştirme arzusuna kapılırlar. Büyü yaptığını savunan kişiler bu büyüler karşılığında kişilerden para alırlar fakat bu tutarların büyünün türüne ve şekline hatta niyetine göre değişmesi mümkündür. Net olarak bir büyü fiyatı verilmez büyü yapacak kişi bu fiyatı belirler ve danışanına bir ücret belirtir.