Crohn hastalığı genetik midir, gaita testi nedir, hangi bitki iyi gelir? Crohn hastalığı hangi doktor bakar, hangi ilaçlar kullanılır, hangi yaşlarda görülür? Bağırsaklarda inflamasyona ve iltihaba neden olan bir otoimmün hastalık olarak tanımlanan crohn hastalığı hakkında detaylıca bir yazı oluşturduk. Aradıklarınız için yazının devamına göz atabilirsiniz.
Araştırmalar, Crohn hastalığının, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi yanıtlarının karmaşık bir etkileşimi nedeniyle ortaya çıktığını göstermektedir. Crohn hastalığı genetik bir bileşene sahiptir.
Crohn hastalığı, özellikle Batı ülkelerinde görülen bir inflamatuar bağırsak hastalığıdır. Aile öyküsü olan kişilerde hastalığın daha sık görüldüğü, akrabalık derecesi arttıkça hastalık riskinin de arttığı gözlenmiştir.

Crohn Hastalığı Gaita Testi Nedir?​

Crohn hastalığı tanısında, gaita (dışkı) testi kullanılabilir. Gaita testi, dışkı örneğinin incelenmesini içerir ve bu test, bağırsakta iltihaplanmaya veya enfeksiyona işaret eden belirtileri tespit etmeye yardımcı olabilir.
Gaita testi ile, dışkı örneğindeki farklı maddelerin varlığına bakılabilir. Örneğin, gizli kan testi, dışkıda gizli kan varlığını tespit etmeye yardımcı olur. Dışkıda bulunan kalprotektin, dışkıda yüksek oranda kalprotektin bulunması Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıklarının bir işareti olabilir.

Crohn Hangi Bitki İyi Gelir?​

Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisi, bitkisel takviyeler veya bitki çayları gibi alternatif tedavilerle yürütülmemelidir. Çünkü bu tür tedavilerin bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yan etkileri olabilecek etkileşimleri olabilir. Özellikle baharatlar, zencefil, nane, adaçayı, yeşil çay, kekik ve kırmızı biber gibi anti-inflamatuar etkisi olan bitkilerin Crohn hastalığına iyi gelebileceği düşünülmektedir. Ancak, bu bitkilerin etkisi konusunda kesin bir kanıt yoktur ve herkes için uygun olmayabilir.

Crohn Hastalığı Hangi Doktor Bakar?​

Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, genellikle gastroenterolog adı verilen sindirim sistemi uzmanları tarafından takip edilir. Gastroenterologlar, Crohn hastalığı tanısı koyma, tedavi planlama ve takip etme konusunda uzmanlaşmış hekimlerdir.
Bununla birlikte, Crohn hastalığı tedavisinde, farklı uzmanlık alanlarından doktorlar da rol oynayabilir. Örneğin, bir cerrah Crohn hastalığının cerrahi tedavisini yönetebilir. İlaç tedavisi gerektiğinde, bir enfeksiyon uzmanı veya immunolog gibi diğer uzmanlık alanlarından da destek alınabilir.
Crohn hastalığı belirtileri olan bir kişi, birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından da tanınabilir ve yönlendirilebilir. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları arasında aile hekimleri, acil tıp uzmanları, iç hastalıkları uzmanları veya genel cerrahlar yer alır. Ancak, teşhis ve tedavi için en uygun doktor, gastroenterolog veya inflamatuar bağırsak hastalıkları uzmanıdır.

Crohn Hastalığı Hangi İlaçlar Kullanılır?​

Crohn hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın şiddeti ve semptomlarına, hastanın yaşı ve sağlık durumuna göre değişebilir. Ayrıca tedavinin amacı, hastalığın kontrol altına alınması, remisyonun sağlanması ve hastalığın nüksünün önlenmesi olabilir.
Crohn hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır:
Aminosalisilatlar: İnflamasyonu azaltmaya yardımcı olan ilaçlardır. Oral veya rektal yolla kullanılabilirler.
Kortikosteroidler: İnflamasyonu hızlı bir şekilde azaltabilen güçlü anti-inflamatuar ilaçlardır. Ancak, uzun süreli kullanımları yan etkilere neden olabilir.
İmmünosupresifler: Bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltarak inflamasyonu azaltırlar.
Biyolojik tedaviler: Bağışıklık sisteminin inflamasyona yol açan bir bileşeni olan tümör nekroz faktörü (TNF) bloke eden ilaçlardır. İnflamasyonu azaltarak semptomların hafifletilmesine ve remisyonun sağlanmasına yardımcı olabilirler.
Cerrahi tedavi: Bazı vakalarda cerrahi müdahale gerekli olabilir. Cerrahi, hasarlı bağırsak kısımlarının çıkarılmasını veya bağırsağın birleştirilmesini içerebilir.
Hastalığın şiddeti, semptomları ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak, birden fazla ilaç türünün kombinasyonu veya farklı tedavi yaklaşımları kullanılabilir. Tedavi planı, her hasta için bireysel olarak belirlenir.

Crohn Hastalığı Hangi Yaşlarda Görülür?​

Crohn hastalığı genellikle 20'li yaşlarda veya erken yaşlarda (gençlerde ve çocuklarda) başlar, ancak herhangi bir yaşta görülebilir. Çocukluk çağında görülen vakalar genellikle daha ağır seyreder ve büyüme ve gelişme üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Hastalığın erken teşhisi ve tedavisi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için önemlidir.