Dini nikah halk arasında İmam Nikahı olarak adlandırılan ve Müslümanlık inancında resmi nikahtan hariç olarak yapılması uygun görülen birliktelik sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir. Bizler de dini nikah hangi durumlarda bozulur?, dini nikah için kaç şahit gerekir?, dini nikah kıymamak, dini nikah için vekalet nasıl verilir?, dini nikah için nereye başvurulur?, dini nikahta sadece erkek mi boşar?, dini nikah tazelenir mi?, dini nikah ne kadar zamanda düşer?, dini nikah şart mı?, dini nikahtan sonra yapılması gerekenler ,dini nikahtan sonra ilişki şart mı?, dini nikah kıyılmadan önce yapılması gerekenler, dini nikah resmi nikahtan önce mi sonra mı yapılır? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Dini nikah halk arasında İmam Nikahı olarak adlandırılan ve Müslümanlık inancında resmi nikahtan hariç olarak yapılması uygun görülen birliktelik sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir. Dini bir ritüel olan bu eylem kişilerin evlenirken yerine getirilmesi gereken törenlerden biridir. Allah katında iki kişinin eş olarak nitelendirilmesi için bu nikahı gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Dini Nikah Hangi Durumlarda Bozulur?

Müslümanlık inancında boşanmak çoğu durumda gerekli görülmese de bazı durumlarda boşanmaya izin verilmektedir. Dini nikahın bozulması için erkeğin 3 kez “Boş Ol” demesi yeterlidir. Eşlerden herhangi birinin din değiştirmesi sonucunda da dini nikah bozulmaktadır. Kişilerin resmi boşanma işlemlerinden sonra da dini nikahları bozulmaktadır.

Dini Nikah İçin Kaç Şahit Gerekir?

Dini nikah sırasında eşlerin nikahlarına tanıklık ve şahitlik etmesi için iki kişi gerekmektedir. Şahit olarak sayılacak iki kişi İmam nikahı kıyılması için yeterlidir.

Dini Nikah Kıymamak

İslam inancında dini nikah mutlaka kıyılması gereken bir nikah türü olarak nitelendirilmiştir. Allah katında kişilerin birbirinin eşi olarak sayılabilmesi için bu nikahı gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Hatta günümüzde resmi nikaha gerek olmadan da dini nikah kıyılabilmektedir. Fakat kişiler resmi nikah kıyarak ve dini nikahı gerçekleştirmeden de evlenebilmektedir.

Dini Nikah İçin Vekalet Nasıl Verilir?

Vekalet, yazılı olarak veya sözlü olarak verilebilmektedir. Telefon, internet gibi araçların kullanımının yaygınlaşması ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu araçlarla da vekalet verilebilir. Vekalet verilen kişinin güvenilir biri olması ve inancının kuvvetli biri olması gerekmektedir. Bu vekaleti kötü amaçlar ile veya yanlış kullanmayacak biri olmalıdır. “Beni şu kişiyle evlendirmek üzere seni vekil ettim” diyerek kişiler vekalet verebilmektedir.

Dini Nikah İçin Nereye Başvurulur?

Kişiler bu nikah türünü gerçekleştirmek için Allah’a hizmet eden bir Hocaya ihtiyaç duymaktadır. Kıyılacak nikah için herhangi bir engel olmaması durumunda Mehir ayarlanır ve bu ayarlama yapıldıktan sonra nikahı kıyacak Hocaya bildirilir. Ardından nikah işlemi gerçekleştirilebilir.

Dini Nikahta Sadece Erkek Mi Boşar?

İslam inancına göre boşama hakkı yalnızca erkeğe verilmiştir. Dini nikahı bitirme işlemi erkek tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Kadınların boşama hakkı bulunmamaktadır.

Dini Nikah Tazelenir Mi?

Dini nikah tazelenmesi mümkündür. Nikahın düştüğü durumlarda da tekrar dini nikah kıymak mümkündür. Ayrıca Dini nikah tazelemek kişilerin içlerini rahatlatan bir şey olarak nitelendirilmektedir. Şartlara uygun olarak nikah yeniden tazelenebilmektedir.

Dini Nikah Ne Kadar Zamanda Düşer?

Dini nikahın erkek tarafından bozulmasının ardından geçen 3 ay içinde nikah düşmektedir. Dini nikah hemen düşmemektedir. Belli bir süre geçtiği zaman bu nikah düşmüş sayılmaktadır.

Dini Nikah Şart Mı?

Müslüman bireyler evlenirken dini nikah kıymak zorundadır. Allah katında eş olarak sayılabilmeleri için bu nikah türünü gerçekleştirmek zorundadırlar aksi takdirde eş olarak sayılamazlar. Fakat yalnızca resmi nikah kıyarak evlenen kişiler de vardır.

Dini Nikahtan Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Dini nikah işlemi gerçekleştirildikten sonra kişiler artık eş olarak nitelendirilmektedir bu sebeple aynı evde yaşayabilirler. Erkek, kadını evine götürebilme hakkına sahip olmaktadır ve kişiler birlikte olabilirler. Dini nikah ile birlikte evlilik hayatı başlayabilir. Bunların dışında herhangi bir kural olmamaktadır.

Dini Nikahtan Sonra İlişki Şart Mı?

Dini nikah işleminin ardından kişiler ilişkiye girebilmektedirler fakat ilişkiye girmenin gerekliliği gibi bir şart olmamaktadır. Günümüzde resmi nikah işleminden sonra ilişkiye girilmesi daha normal bir hale geldiği için çoğu kişi bu şekilde davranmaktadır.

Dini Nikah Kıyılmadan Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Öncelikle evlenecek tarafların mutlaka evlenmelerinde herhangi bir sorun yaşamayacakları kesinleştirilmelidir. Ardından bu nikah akrabalara duyurulmalıdır gizli kalmamalıdır. Evlenecek olan Kadın velisinden izin almalıdır. Ardından şahitler ayarlanmalıdır ve kadının hayatını güvenceye alacak miktarda mehir ayarlanmalıdır. En son olarak işlemi gerçekleştirecek Hoca ile iletişime geçilerek işlemler tamamlanmalıdır.

Dini Nikah Resmi Nikahtan Önce Mi Sonra Mı Yapılır?

Dini nikah, resmi nikah işleminden önce yapılabilir. Bu işlemin dinen hiçbir sakıncası yoktur. Müslüman kişiler için oldukça gereklidir ve kişinin gönül rahatlığı ile bağlantılıdır. Kişiler resmi nikah yaptırmadan önce dini nikah yaptırabilirler.