İslam dininde sevap ve günahlar yer almakta olup insanların uyması gereken kurallar olarak belirlenmiştir. Günahlar ve cezaları nelerdir? Günahlardan dolayı vicdan azabı çekmekten nasıl kurtulmalıdır? Günahlara göre cehennem azapları nasıldır, haram ile arasındaki fark nedir, af duası nedir? Günahlar nasıl affolur? Günahtan sonra sadaka verilir mi, kaç yaşından sonra yazılır? Sevaplar ve günahlar ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Sevaplar; tanrı rızasını kazanmak için insanlar için faydalı ve hayırlı iş ya da davranışlardır. Günahlar ise Tanrı’ nın emir ve buyruklarına karşı olan, insanlara zararlı, hayırsız ve öteki dünyada ceza almaya neden olan iş ya da davranışlardır. Günahlar 7 türe ayrılmıştır ve Allah’ u Teala’ nın huzurunda en büyük günahlar olarak adlandırılır. Bunlar kalple, elle, ayakla, cinsel organla, dille ve beden ile yapılan günahlardır. Kalp ile yapılan günahlar; Allah’ tan ümidi kesmek, Allah’ a şirk koşmak ve tövbe etmemektir. El ve ayakla yapılan günahlar; hırsızlık yapmak, bir canlıyı öldürmek, kötü yerlere gitmek ve vatanı savunacağı yerde savaştan kaçmaktır. Cinsel organla yapılan günah; zina yapmaktır. Dil ile yapılan günahlar; iftira atmak, yalancı şahitlik yapmak, kötü konuşmak, büyü yapmak ve yalan yere yemin etmektir. Mide ile yapılan günahlar; yetim malı yemek, içki içmek, domuz eti yemektir. Beden ile yapılan günahlar ise anne- babaya karşı saygısızlık yapmak, itaat etmemektir. Bu büyük günahlar Allah’u Teala’ nın en sevmediği ve çirkin bulduğu davranışlardır. Ancak Allah’ u Teala affedici ve bağışlayıcıdır. bu yüzden günah işleyen birinin tövbe etmesini buyurmaktadır. İslam dininde Allah’ a şirk koşmak hariç, diğer tüm günahlar için tövbe kapısı açıktır.

Günahlar Ve Cezaları Nelerdir?

İslam dininde Allah’ ın haram kıldığı ve yasakladığı işleri yapmak ve canlılara, doğaya zararlar vermek günahtır. Yalancı şahitlik yapmak, iftira atmak, hırsızlık yapmak, içki içmek, domuz eti yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, zina yapmak, büyü yapmak, şirk koşmak ve insan öldürmek en büyük günahlar arasındadır. Allah’ u Teala bu günahları işleyen kişilere bu dünyada ve ahirette çok büyük cezalar verir. Günah işleyen kişilerin kalbi ters yüz olur, iyisi ve kötüsü birbirine karışır, Allah’ la arası soğur, alçalır, itibarı azalır ve kalbi kararır.

Günahlardan Dolayı Vicdan Azabı Çekmekten Nasıl Kurtulmalıdır?

Günah işlemek kişinin Allah’ ın yasakladığı ve çirkin bulduğu işleri yapmasıdır. Özellikle büyük günahlar bu dünyada ve öbür dünyada çok büyük cezalarla cezalandırılır. Bu da kişinin kalbinin daralmasına, sıkılmasına, kararmasına ve vicdan azabına neden olur. Kişi yaptığı günahlardan dolayı manevi acılar çeker ve hayatı zindan olur. Ancak Allah’ ın tövbe kapısı açıktır. Kişi yaptığı günahların farkına varır ve tövbe ederse Allah onu affeder. Böylece kişi vicdan azabından kurtulur.

Günahlara Göre Cehennem Azapları Nasıldır?

Allah’ ın sevmediği ve çirkin bulduğu davranışlar günahtır. Özellikle zina yapmak, adam öldürmek, hırsızlık yapmak, yetim malı yemek, iftira atmak ve savaştan kaçmak gibi büyük günahlar için bu dünyada da öbür dünyada da cezalar vardır. cehennemin her yeri aynı değildir ve mertebe mertebedir. Kişi işlediği günahın büyüklüğüne göre cehennemde cezalandırılır.

Günah İle Haram Arasındaki Fark Nedir?

Günah ile haram kavramları zaman zaman aynı anlamda kullanılmaktadır. Günah Allah’ ın sevmediği, çirkin bulduğu ve yasakladığı davranışlarda bulunmaktır. Haram ise Allah’ ın sevmediği, çirkin bulduğu, yasakladığı davranışlardır. Günah haramın bir sonucudur. Haram olan işleri yapmak, haram olan davranışlarda bulunmak günahtır.

Günahlar İçin Af Duası Nedir?

Günahlar için tövbe etmek ve Allah’ tan bağışlanmayı dilemek gerekir. Tövbe etmek için Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’ l-azim el-kerim, ellezi la ilahe illa hüve’ l- hayyü’l- kayyumü ve etubü ileyhi, tevbete abdin zalimin li- nefsihi, ya yemlikü li nefsihi mevten vela hayaten vela nüşura duasını okumak gerekir.

Günahlar Nasıl Affolur?

Günahlar Allah’ ın sevmediği, yasakladığı ve emirlerine uymayan davranışlarda bulunmaktır. El, ayak, kalp, dil, mide, cinsel organ ve beden ile yapılan günahlar olmak üzere 7 en büyük günah vardır. Bunlardan en fenası Allah’ a şirk koşmak ve kibirdir. Allah’ ın tövbe kapısı açıktır ve affedicidir. Günahkar kişi tövbe ettiğinde tövbesini kabul eder ve bağışlar. Ancak şirk koşmak ve kibir Allah’ ın affetmediği günahlardandır.

Günahtan Sonra Sadaka Verilir Mi?

Bir kişi bilerek ya da bilmeyerek günah işlerse bu dünyada ve öbür dünyada Allah onu cezalandırır. Ancak kişi günah işlediğinin farkına varır ve pişman olursa derhal tövbe etmelidir. Ayrıca Allah kişinin işlediği günahın farkına varıp, pişman olduğunda bir yoksula veya yetime sadaka vermesini öğütler. Günah konusunda Kuran-ı Kerim’ de Tirmizi suresinde ‘ Her nerede olursan ol, Allah’ tan ittika et ve kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki, bu onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlak ile muamele et.’ Buyurulmuştur.

Günahlar Kaç Yaşından Sonra Yazılır?

İslam dinine göre çocuklar masum ve günahsızdır. Çünkü henüz neyin ne olduğunun farkında değillerdir. Bu nedenle onların yaptığı hatalar günah olarak sayılmaz. Çocukların amel defterinin açılması için ergenlik çağına ulaşmaları ve olgunlaşmaları gerekir. Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha erken olgunlaştıkları için 9 yaşına, erkek çocukları ise 12 yaşına ulaştıklarında günahları yazılmaya başlar.