Yaratıcı tarafından insana peygamberler vasıtası ile din gönderilmiş olup, yıllar boyunca vahiler inmiştir. Hz. Muhammed hicri takvime göre ne zaman doğmuştur, ne zaman ölmüştür ve öldükten sonra halifelik nasıl oldu? Hz. Muhammed ile Hz. Hatice nasıl evlendi, Hz. Muhammet ile genç sahabiler arasındaki iletişimi nasıldı? Hz. Muhammed'i rüyada görmek için ne yapmalıyız? Hz. Muhammed İslamiyet'ten önce hangi dine inanıyordu? Hz. Muhammed doğmadan önce gerçekleşen mucizeler hangileridir ve örnek davranışlarının bizim için önemi nedir?

Yaratıcı tarafından insana peygamberler vasıtası ile din gönderilmiş olup, yıllar boyunca vahiler inmiştir. Tarih boyunca birçok peygamber toplumları uyarmak ve yaratıcının insanlara mesajını iletmek ile görevlendirilmiştir. İşte bu peygamberler arasında sonuncusu olarak Hz. Muhammed (sav) gelmekte olup, İslam dinini yeryüzünde yaymaya çalışmıştır. Birçok zulme karşı direnip davasından vazgeçmeyen peygamberimiz, Mekke’de dünyaya gelmiştir. Kureyş kabilesinin, Benihaşim boyundan olan peygamberimizin babası Abdullah ve annesinin ismi Amine olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında sütannesi Halime olan peygamberimiz, henüz doğmadan babasını kaybetmiş olup, 6 yaşına gelince de annesini kaybetmiştir. Bu süreçten sonra 8 yaşına gelene kadar dedesi Abdülmuttalib, bakımını üstlenirken, daha sonra da amcası Ebu Talip’in yanında hayatını sürdürmüştür. Özellikle amcasının yanındayken ticaret hayatını yakından tanımış olup, Arabistan’ın yanında Yemen ve Suriye gibi bölgeleri tanıma fırsatı bulmuştur. Peygamberimiz gençliğinde yalan söylemediği ve güvenilir olduğu için herkes tarafından Muhammedül Emin olarak bilinmekte olup, Hz. Hatice’nin yanında çalışmıştır. Belli bir süreden sonra peygamberimiz, Hz Hatice ile evlenmiş olup, 40 yaşında peygamberlikle müjdelenmiştir. Peygamberlik hayatı boyunca İslam dinini ve Allah (cc) vahilerini insanlara getirmiştir. Peygamberimiz ile ilgili diğer merak edilen konuları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Hz. Muhammed Hicri Takvime Göre Ne Zaman Doğmuştur?

İnsanlık için gönderilen son peygamberler olarak karşımıza çıkan Hz. Muhammed (sav) yaratıcının vahilerini insanlara iletmek için seçilmiştir. İslam dininde ve kutsal kitapta son peygamber olarak Hz. Muhammed (sav) geçerken, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi dünyaya gözlerini açmış olup, bu miladi takvimde 20 Nisan 571 yılına denk gelmektedir. Bu doğum bazı kişilere göre tartışılsa da ülkemizde doğum tarihi böyle bilinmektedir.

Hz. Muhammed Hicri Takvime Göre Ne Zaman Ölmüştür?

Peygamberimiz hicretin 10. yılında vefat ederken, Hicri Takvime göre 63 yaşındaydı. Bunun yanında yine Hicri Takvime göre 12 Rebiu’levvel Pazartesi günü vefat ettiği bilinmekle beraber, ondan sonra peygamber gelmemiştir. Bu tarih Miladi Takvim de ise 8 Haziran 632 yılı olarak karşımıza çıkarken, bu hesaba göre de 61 yaşında vefat ettiği ortaya çıkmaktadır.

Hz. Muhammed İle Hz. Hatice Nasıl Evlendi?

Hz. Hatice Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden olup, ticaret ile uğraşması sonucunda durumu yerinde olan ve akıllı, olgun bir kadın olarak bilinmektedir. Peygamber efendimizi de malları ile onu Şam’a göndererek tanışıp, peygamber efendimizin ahlakı ve güvenirliliğinde etkilenmiştir. Bundan dolayı peygamberimizle evlenme isteğini ona iletti. Peygamberimiz o zaman 25 yaşındayken, Hz. Hatice ise 40 yaşlarında ve kocası Ebu Hale ölmüştü. Bundan sonra amcaları Hamza ve Ebu Talip, Hz. Hatice’yi peygamberimiz isteyerek, evlenmelerini sağlamışlardır.

Hz. Muhammed İle Genç Sahabiler Arasındaki İletişimi Nasıldı?

İnsanlık için gönderilen son peygamber Hz. Muhammed birçok konuda örnek olan bir insan olarak karşımıza çıkarken, genç sahabiler ile olan iletişimi de çok önemli ve güzeldir. Efendimiz genç sahabilere görev vermekten çekinmez ve onlarında ümmetin bir parçası olarak kendilerini hissetmesini isterdi. Böylece bu gençlerin İslam’a faydalı olmalarını sağlarken, gençlerin açık zihinlerinden de yararlanmıştır. Peygamber efendimiz özellikle vahiy katiplerini gençler arasından seçerek, onlara görev vermiş ve onlara güvenmiştir.

Hz. Muhammed'i Rüyada Görmek İçin Ne Yapmalıyız?

Peygamberimizi zaman zaman rüyasında gören insanlar varken, birçok insan bu rüyayı canı gönülden istemektedir. Tabi ki peygamberimizi rüyada görmek için önce iyi itikada sahip olmak çok önemliyken, ibadetlerimizi yapıp, günahlardan kaçınmamız gerekir. Bunun yanında haramdan kaçınmak ve sünnetleri yerine getirmek gerekirken, çokça salevat-ı şerif de faydalı olmaktadır.

Hz. Muhammed Öldükten Sonra Halifelik Nasıl Oldu?

Peygamberimiz vefat ettikten sonra İslam aleminde 4 halife dönemi başlarken, ilk halife olarak Hz. Ebu Bekir karşımıza çıkmaktadır. İlk halifeden sonra ise Hz. Ömer 10 yıl kadar halifelik yapmıştır. Bu süre boyunca adaletli yönetimi ile Hz. Ömer nam salmıştır. Bu dönemden sonra Hz. Osman halifelik yapmış ve evine giren salgınlar tarafından öldürülmüştür. 4 halife dönemi son olarak Hz. Ali ile sona ermiş bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hz. Muhammed İslamiyet’ten Önce Hangi Dine İnanıyordu?

Peygamberimizin doğduğu coğrafyada putperestlik yaygın biçimde bulunmakla beraber, peygamberimiz bunlara inanmamıştır. Bu dönemde peygamberimiz hanifi grubu içinde bulunmakla beraber, Hz. İbrahim’in inandığı din olarak, Allah’ın (cc) birliğine inan kişilerin oluşturduğu bir yapı biçimindedir.

Hz. Muhammed Doğmadan Önce Gerçekleşen Mucizeler Hangileridir?

Peygamberimiz doğdu zaman birçok mucizevi olayda meydana gelip, Hz. Amine doğum sırasında ve hamilelik döneminde hiç zahmet çekmediğini belirtmiştir. Bir diğer mucize yine doğum sırasında peygamberimizin temiz bir şekilde, ellerini yere dayayarak ve başını semaya kaldırarak dünyaya geldiği söylenmektedir. İran bölgesinde ki tapınaklarda bin yıl hiç sönmeyen ateşler, peygamberimiz doğduğu zaman sönmüştür. Kabe’deki putların çoğu yıkılıp, peygamberimiz doğuştan sünnetli olarak doğmuştur. Bunların yanında birçok mucize daha anlatılmakla beraber, birçok kişi tarafından aktarılmıştır.

Hz. Muhammed Örnek Davranışlarının Bizim İçin Önemi Nedir?

İnsanlığa hem örnek hem de son peygamber olarak gönderilen efendimizin davranışları, bizim için önemli ve örnek alınması gerekmektedir. Peygamberimizin davranışları, bir olay karşısında nasıl davranmamız gerektiği hakkında bize bilgi verdiği için önemlidir. Özellikle yaratıcının kuralları dahilinde davranışlar sergilemesi bizim için bir ışıktır.