Bilindiği üzere faiz borç işlemlerinde, alım satımlarda ve vadeli para işletmelerinde konulan haksız bir kazançtır. İslam’da faiz yasağı nedir, neden yasak? İslam’a göre faiz çeşitleri nelerdir? Tüm bu soruları sizler için cevapladık.

Bire bir, bire iki gibi oranlarla ana para üzerinden ayrıca bir para alımına faiz denmektedir. Faiz hem ülkeler arasında hem de tekil kişiler arasında sık bilinen bir kavram olmakla birlikte, haksız kazanç olduğu konusunda da bir fikir birliği bulunur. İslam dini açısından da sıklıkla sorgulanan şeylerden biri olan faiz dinen kesinlikle haram kılınan şeyler arasında net bir şekilde ifade edilir. Arapça ‘riba’ kelimesinden türetilmiş faiz, çoğaltma, artma, nemalanma gibi anlamlara gelmektedir. İki farklı şey arasında oluşan münasebete ilişkin birinin sebepsizce artması anlamını da taşıyan faiz, aynı zamanda vade ile de ilişkilendirilen bir kavramdır.
Bu kavram alınan borç bir para üzerinden değerlendirilir. Hatta öyle ki faiz bugün ki anlamı ile de aynı kavrama karşılık denk gelir. Bugün banaklardan çekilen her bir krediye faiz uygulanır ki, ülkemizde diğer ülkelerde de olduğu gibi yasaldır. İslam dinini kesinlikle yasakladığı şeylerin başında gelen faiz hem sermayenin belli bir kesim elinde durduğu, hem haksızlıklara yol açtığı hem de halkın sömürüldüğü bir düzene tekabül ettiğinden dolayı hiç hoş karşılanmaz. İslam’a bir hayli ters düşen faizin detaylarına birlikte bakalım…

İslam’da Faiz Yasağı Nedir?

İslam ekonomisinin en temel yasaklarından biri faiz yasağıdır. Faizin en büyük günahlardan biri olduğuna ilişkin İslam dininde pek çok ayet bulunur. Hatta öyle ki faizcilik hem Allah’a hem de peygamberine savaş açmak gibidir. Neredeyse hiçbir günah için bu kadar ciddi bir tabir kullanılmamıştır. Faiz İslam dinine göre insanı tembelliğe sürükleyen, miskinliği artıran ve aynı zamanda halkın sömürülmesine en büyük neden olarak gösterildiğinden ve bu şekilde yorumlandığından dolayı dinen sakıncalı görülmektedir. Helal kazançların geri plana atıldığı ve hatta haramı öncelik edinen faiz dini açıdan bu nedenle yasaklanmıştır. Özellikle üretim amacı ile verilen krediler yüksek faizli olmasından dolayı ne yazık ki bu durum tüketicilere yansıyacaktır. İsrafın, savurganlığın ve hatta mevcut kaynakları daha pahalıya tüketmenin dolayısı ile fakirliğin bir başlangıcı olarak görüleceğinden dolayı İslam’da faiz kesin suretle yasaklanmıştır.

İslam’da Faiz Neden Yasak?

İslam dininde faiz kesinlikle haram kılınan ve inananlara yasaklanan bir kavramdır. Çünkü faiz söz konusu olduğundan hak ve hukuk kavramları doğrudan bloke olur. İslam dini hak dinidir. Faiz ise tüm maddi haksızlıkların başlangıcını oluşturur. Hem hayatın hem de malın bereketini kaçıran faizin Müslümanlar üzerinde de çok olumsuz etkileri bulunur. Nasıl mı?
· Faiz söz konusu olduğunda kul hakkı anlayışı tamamen iptal olur.
· İnsanlar birbirlerinin mağduriyetlerinden çok rahat faydalanabilir. Haksız kazanç elde edebilir. İslam’da yer alan yardımlaşma kavramları tamamen ortadan kalkar.
· İnsanları kandırmak, aldatmak çok daha kolaylaşır.
· Sosyal hayatta ki huzur tamamen sona erer.
· Üretilen mallara ister istemez faiz oranları biner. Hal böyle olunca tüketici temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanır. Üçe alınacak her şey beşe katlanır. Bu durum ise halkı yoksulluğa sürükler.
· Sermaye tek bir kişide toplanacağından dolayı, tekelleşme ve iktidarlaşma artar.
· Fakirlik yaygınlaşır. İsraf ve savurganlık artar. Dünyada ki düzen bozulur ve zengin fakir arasında ki ayrım uçurumlara dönüşür.
· Faiz kazanan kişiler için hayat daha kolay, zahmetsiz, tatsızlaşır.
· Faiz ödeye kişiler baskı hisseder ve sosyal, ruhsal hayatlarına yansır.

İslam’a Göre Faiz Çeşitleri Nelerdir?

İslam’a göre faiz çeşitlerinin neler olduğu sıklıkla merak edilenler arasında yer alıyor. Bunlar arasında ise düşük oranlı faiz, basit faiz, üretim amaçlı faiz, negatif ve pozitif faizdir. Düşük oranlı faiz oranı düşük olduğundan ve devlet tarafından da desteklendiğinden dolayı kişiler ve genel kanı görüşlerine göre haram değildir. Fakat dinde faiz faizdir. Az olması, oranının düşük olması İslam dinine göre önem taşımaz. Kuranda düşük oranlı faizlerin haram kabul edilmediği söylenirken, basit faizin haram olduğu kabul görür. Diğer tüm çeşitlerinde haram olduğunu söylemek mümkündür.