Birbirilerini seven ve birbirleri ile bir ömrü geçirmek isteyen pek çok kişi evlilik kararına varır. İslam’da nikah düşmeyen kişiler kimlerdir, kadın nikah kıyabilir mi? İslam’da şahitsiz nikah olur mu, kirveye nikah düşer mi? İslam'a göre nikah hangi hallerde düşer? Tüm bu soruları cevapladık.

Evlilik genel itibari ile hem aile üyelerinin birbirlerini tanımaları, saymaları hem de devletin çeşitli kurumlarda birbirlerini tanımaları amacı ile yapılır. Aile olmak ve çocuk sahibi olmanın da bir yolu olarak görülen nikah ise hem dini hem de resmi olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. İslam dinine inanan pek çok kişi yaptığı resmi nikah ile birlikte aynı evi paylaşmadan evvel dini nikah yani diğer bir deyişle imam nikahı yapıyor. Bir tür sözleşme, akit olarak görülen nikah İslam’da da aynı şekildedir. İslam’da nikahın şartlarına bakıldığında ise oldukça şaşırtıcı pek çok bilgi yer alır.
İslam’da nikah şartlarının olgunlaşması için dini nikah kıyılan çiftlerin her ikisinin de İslam dini mensubu olması gerekiyor. Ayrıca kız anne babasının da bu nikah için izni olduğuna dair şart aranıyor. Hanefi mezhebi haricinde tüm mezheplerde ebeveyn izni zorunlu olarak kabul ediliyor. İslam’da nikah şartları arasında ise şahitlerin olması ve şahitler arasında mutlaka bir erkek şahit olması da gerekiyor. Öte yandan bakıldığında ise nikahın gizli olmaması ve herkese duyurusunun yapılması gerekiyor. İslam’da nikah başlığı altında tüm merak ettikleriniz ve çok daha fazlası sizler için araştırıldı.

İslam’da Nikah Düşmeyen Kişiler Kimlerdir?

İslam dini bazı insanları bazı insanlara haram kılar. Buradaki en önemli şey ise akrabalıktır. Akrabalık ilişkileri ve İslam dinini benimsemeyen kişiler de birbirlerine haram kılınırlar. Öte yandan bakıldığında İslam’da nikah düşmeyen kişiler arasında ‘gayrimüslim erkekler’ yer alır. İslam dinine göre evlilik çatısı altında iken erkek daha baskın olacağından dolayı İslam’ı benimsemeyen erkeklerin hanımlarının, eşlerin dinine geçme olanağı düşünülerek yasaklanmıştır. Nisa Suresi’nde yer aldığı üzere bir kişiye nikah düşmeyen kişiler arasında anneler, kız kardeşler, halalar, teyzeler, kız kardeş kızları, erkek kardeş kızları, süt anneler, süt kız kardeşler, eşlerin anneleri, üvey kızlar, öz erkek evlatların eşleri yer alır. Ayrıca eş yeğenleri, bir başkası ile evli olan kadınlar İslam’da haram kılınan kadınlar arasında yer alır.

İslam'a Göre Nikah Hangi Hallerde Düşer?

İslam dininde nikahın düştüğü, yani geçerliliğini kaybettiği haller yer alır. İslam’a göre bir erkek eşine ‘boş ol’ dediği vakit artık aralarında dini bakımdan geçerli bir nikah kalmaz. Bu kelime ister öfke ile ister bilinç ile söylenmiş olsun ağızdan çıktığı andan itibaren kişiler artık dini açıdan birbirlerine yabancı ve haramdır. Ayrıca resmi nikahla boşanma gerçekleştiği zaman diliminde de nikah düşer. Ayrıca eşlerden biri artık İslamiyet’i benimsemediği durumlarda da nikahın düştüğü bilinir.

İslam’da Kadın Nikah Kıyabilir Mi?

Evet. İslam dininde dini nikahın kıyılması için illa erkek bir hocaya ihtiyaç yoktur. Gereken şartlar sağlandığında kadınlar da nikah kıyabilirler. Bu şartlar sağlandığında kadının da nikah kıyabildiği öğrenildiğine göre o şartların neler olduğu merak edilir. İslam’da kadının da nikah kıyabilmesine olanak tanıyan ve yerine getirilmesi gereken şartlar ise şu şekildedir;
· Vekalet verilmesi
· Eşlerin kendi iradeleri ile bu evlilikleri istediklerine dair beyanın bulunması
· Bu evliliği kabul ettim demek ve sözlü beyan
· Şahitlerin hazırda olması

İslam’da Kirveye Nikah Düşer Mi?

Kirve denilen kavram İslam’da yer almaz. Bu kavramda akrabalık bağından söz edilmez. Tabi eğer kirve üst soydan ya da alt soydan bir akraba değilse. Kirve kavramı genelde adet ve örflere dayalı bir kavram olduğundan dolayı ve İslamiyet ile bağdaşan bir durum olmadığından dolayı hem kirveye hem de kirve kızı ya da oğluna nikah düşer. Dini bakımdan haram kılınan kişiler arasında bunlar yer almaz.

İslam’da Şahitsiz Nikah Olur Mu?

İslam’da dini nikahın kıyılabilmesi için gerekli olan şartlardan biri de nikah şahididir. Bahsi geçen dini nikah şartlarının olması gerekiyor. Eğer şahit olmadığında nikah hiçbir şekilde kıyılamıyor. Hatta öyle ki dini nikahta önemli olan şeylerden biri de erkek şahit. Eğer şahitler arasında erkek yoksa da bu sefer yine nikah geçerli olmuyor. İki veya daha fazla kadın bu evliliğe şahit olduğunu beyan etmiş olsa da aslında erkek olmaması bile nikahı geçerli hale getirmiyor.