Halk arasında istihareye yatmak olarak da bilinen istihare namazı hala pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. İstihare namazından sonra rüya görmek nedir, istihare namazından sonra nasıl yatılır, hemen uyumak şart mı? İstihare namazından sonra okunacak dua hangisidir? Tuvalete gidilir mi? İstihare namazından sonra yeşil görmek, namazdan önce gusül şart mı, istihare namazından önce yatsı namazı kılınır mı?

Halk arasında istihareye yatmak olarak da bilinen istihare namazı hala pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. İslam dinine inanan bireyler tarafından kılınan namaz genelde ibadet etmekten farklı bir anlamı içerir. Kişiler bir karara vardıktan sonra o kararın ona uygun olup olmadığını ve hayırlı olup olmadığını rüyalarında görmek için kılarlar. Yatmadan evvel kılınan bu namaz, verilen karar ya da verilecek kararların hayırlı olması duası ile kılınarak sonlandırılır. İki rekat olarak kılınan istihare namazı, Allah’tan hayırlısının istenmesi için kılınmakta, yardım istenmektedir. Namaz bitiminin ardından kişilerin Fatiha suresini ve Kafirun suresini de okuması gerektiği bilinmelidir. İstihare namazı ile ilgili pek çok merak edilen sorular sizler için araştırılan içeriğimizde yer alıyor…

İstihare Namazından Sonra Rüya Görmemek Neden Olur?

İstihare namazına ilişkin sorulan bu sorunun yanıtı İslam alimleri tarafından netleştirilmiştir. İslam alimlerine göre istihare namazından sonra mutlak suretle rüya görülmesi gerekmemektedir. Bu konunun böyle bir netlik içermediği bilinmelidir. Pek çok kişi rüya görmediğinde istiharenin yerine ulaşmadığı kaygısını yaşasa da olay bundan bağımsızdır. İlerleyen günlerde verilecek karar hissiyatla kendini belli edecektir. Bu konuda uzlaşmaya varılan tek nokta ise budur.

İstihare Namazından Sonra Nasıl Yatılır?

Pek çok kişi hayırlı bir işi için kıldığı istihare namazından sonra nasıl bir pozisyonda yatması gerektiğini merak etmektedir. Bunun için kişilere önerilen yatma pozisyonu kıbleye dönük olarak yatmaktır. Kıbleye dönük olarak uyunmasının daha hayırlı bir davranış olduğu düşünülmektedir.

İstihare Namazından Sonra Hemen Uyumak Şart Mı?

Hayır. Bu konuda net bir bilgi olmamakla birlikte genelde uyku saatlerine denk gelen bir namaz türü olmasından dolayı uyumanın şart olduğu düşünülmüştür. Bu açıdan bakıldığında uyumak şart gibi düşünülse de bu konuda bilinen kesin ve net bir yargı yoktur. Ayrıca İslam alimleri de bu konuda net bir bilgiden söz etmemektedir.

İstihare Namazından Sonra Okunacak Dua Hangisidir?

İki rekatlık istihare namazı kılındıktan sonra hem Kuran’da yer alan Fatiha suresi hem de Kafirun suresini okunması gerekliliği unutulmamalıdır. Buna ek olarak istihare namazından sonra kişilerin okuması gereken bir dua daha bulunur. Bu duanın okunuşu ise şekildedir;
‘Allahumme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bir kudreike ve es’eluke min fadlike’l azim. Fe inneke takdiru ve la akdiru ve ta’lemu ve la a’lemu ve ente allamul guyub.’

İstihare Namazından Sonra Tuvalete Gidilir Mi?

İstihare namazı kılınıp dua edildikten sonra kişilerin günlük ihtiyaçlarını karşılaması konusunda bilinen herhangi bir sakınca yoktur. Gece saatlerinde de tuvalete gitmek en temel ihtiyaçlar arasında yer aldığından dolayı bu konuda sakınca görülmediği bilinmektedir. Bu konuda herhangi bir İslami açıklama bulunmasa da genel görüş bu şekildedir.

İstiharede Önce Siyah Sonra Yeşil Görmek?

İstiharede görülmesi umulan rüyada olaylar net bir şekilde belli olamayacağından dolayı renklerle temsil edilmektedir. İstihare sonrasında uyunan uykuda önemli olan hangi renklerin görüldüğü ve renklerin berraklığıdır. Hem yeşil hem de siyah renk görmenin bilinen herhangi bir anlamı bulunmaz. O nedenle kişilerin berrak mı bulanık mı rüya gördüğünü iyi hatırlaması ve kendine göre yorumlaması önemlidir.

İstihare Namazından Önce Gusül Şart Mı?

Bilindiği üzere istihare için gusül şartı aranmamaktadır. İstihare namazından önce kişilerin gusül almalarına çekilen bir dikkat çekilmemekle birlikte normal namaz abdesti alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

İstihare Namazından Önce Yatsı Namazı Kılınır Mı?

Evet. İstihare namazı o güne ait tüm namazların eda edilmesinin ardından kılınan bir namazdır. Bu nedenle kişiler yatsı namazını da kıldıktan sonra istihare kılmalıdır.