İslam dinine göre bir tür ibadetten ziyade Allah’tan hayırlısını istemenin ve bir konu hakkında kararsız kalındığında iç ferahlığı arzulamanın bir yöntemi olan istihare, iki rekat olarak kılınan bir namazdır. İstiharede başka birini görmek ne anlama gelir, istihareye bir başkası yatabilir mi, ne gibi durumlarda yapılır? İstihareye göre amel edilir mi, İstihare ile İstişare arasındaki fark nedir, istihare için ene gerekli, gerçekleşir mi, caiz mi?

İslam dinine göre bir tür ibadetten ziyade Allah’tan hayırlısını istemenin ve bir konu hakkında kararsız kalındığında iç ferahlığı arzulamanın bir yöntemi olan istihare, iki rekat olarak kılınan bir namazdır. İstihare namazı olarak da bilinen istihare gün içinde eda edilmesi gereken beş vakit namazdan en sonuncusu olan yatsı namazından sonra kılınır. İki rekat olacak şekilde kılınan bu namazın akabinde çeşitli dualar okunur ve hemen uykuya dalınır. Uykuya dalmadan evvel ise kişilerin Kabe’ye dönerek yatmaları gerekmektedir. İstihareye yatmak olarak da bilinen bu namazda rüya görülmesi planlanmaktadır. İstihare namazı ile ilgili hakla akıllara takılan pek çok soru bulunmaktadır. Bizler de bu sorular ve soruların yanıtlarını sizler için derledik…

İstiharede Başka Birini Görmek Ne Anlama Gelir?

İstihare bir konu ve durum hakkında kişinin kararsızlığa düştüğü, gönlünün sıkıntıda olduğu durumlarda iç rahatlığı ve fikir vermesi için kılınan bir namazdır. Bu namazda genelde kişiler rüya görerek akıllarında yer edinen konu hakkında bilgi sahibi olmak, hayırlı olup olmayacağını tartmak isterler. İstiharede başka birinin görülmesi ise yine mümkündür. Hatta hiç rüya da görülmeyebilir. Bu durum ise istiharenin olmadığı anlamına gelmemektedir.

İstihareye Bir Başkası Yatabilir Mi?

Kişiler kendileri için bir başkasının istihareye yatmasını rica edebilirler. Fakat bu durum kesinlikle normal karşılanmaz. Dinen caiz değildir. İstihareye ihtiyaç duyan kişilerin bu namazın nasıl kılınacağını ve istihareye nasıl yatacaklarını öğrenerek kendilerinin yatması gerektiği belirtilir.

İstihare Diye Bir Şey Var Mı?

Evet. İstihare İslam dininde yer edinmiş bir durumdur. Kişilerin haklarında hayırlı olanı bilmeleri için yapılan istihare ise hayırlı bir yolla yani namaz kılınarak yapılmaktadır. Kişilerin fal ya da başka bir şeye başvurmadan böyle bir yönteme başvurmaları gerekmektedir.

İstihare Ne Gibi Durumlarda Yapılır?

İstihare namazı ya da istiareye yatmak hiç bilmeyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Bu namazın neden yapıldığı merak edilirken genelde bir iş ya da konunun, ya da kararın o kişi için hayırlı olup olmayacağına ilişkin hissiyatın geçebilmesi için yapılmaktadır. Buna örnek olarak evlenilecek eş, gidilecek okul, doğacak evlat, alınacak ev ya da araba gibi pek çok konuda istihareye yatmak mümkün olmaktadır.

İstihareye Göre Amel Edilir Mi?

Hayır. İstihareye göre amel edilmesi uygun görülmemektedir. Yine de rüyayı yorumlamak doğru bulunmadığından dolayı uygun görülmez.

İstihare İle İstişare Arasındaki Fark Nedir?

İstihare ve istişare kelimeleri günlük kullanımlarda birbirleri ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Fakat bu iki kelime birbirlerinden tamamen bağımsızdır. İstihare bir istek ve niyet gibi kelime anlamlarını taşıyıp aynı zamanda da namazla özdeşleştirilen bir kelimedir. Fakat istişare tamamen farklı bir anlam içermektedir. İstişare kelimesi ise bir konu ya da hakkında karşılıklı fikir alışverişi ve danışma anlamına gelmektedir.

İstihare İçin Ne Gerekli?

İstihare için İslam dininin gereklilikleri yerine getirilmelidir. İstihareye yatıldığı günlerin ilk gününde gusül abdesti alınması şartı aranmaktadır fakat daha sonra ki günlerde gerek yoktur. Normal abdest yeterli gelecektir. Ayrıca namaz kılınmasının bilinmesi şarttır. Buna ek olarak yatıldığı zaman ayaklar Kıble’ye dönük olmamalıdır. İstihare kılacağı zaman kişiler abdest aldıktan sonra kesinlikle kimse ile konuşulmamalı ve göz göze gelinmemelidir.

İstihare Gerçekleşir Mi?

İstihare bazı durumlarda gerçekleşebilir ve namaz sahibine aradığı cevap verip huzur verebilir. Bazı durumlarda ise gerçekleşmez. Bu konuda herhangi bir netlik bulunmamaktadır.

İstihare Caiz Mi?

İstihare İslam dininde yer alan bir ibadettir. Yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Aksine önerilebilir. Fakat kişiler istihareyi kendi niyetlerine uygun olarak yapmakla yükümlüdürler. Başkalarının adına yapılan ya da başkalarından istenilen istihare caiz olarak kabul görmez.