Küp şeklinde nesne manasına gelen Kâbe, tüm dünyada İslam dininin merkezi olarak bilinen kutsal bir yapıdır. Kâbe neden bir odadır, yıkıldıktan sonra tekrar kim yapmıştır? Kâbe İslamiyet'ten önce neden kutsaldı, olmadan önce kıble neresiydi? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Müslümanların dini vecibelerinin yerine getirilmesi için yapılması gerekenlerden biridir Kâbe ziyareti. Halk arasındaki ismi Kâbe-i muazzamadır. Rivayetlere göre, Hz. Âdem ve Hz. Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzünde Arafat’ta buluşurlar. Hz. Âdem bu buluşmaya şükretmek için rabbine ibadet etmek ister. Cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun kendisine verilmesini ister. İşte o nurdan sütun kendisine Kâbe’nin olduğu yerde verilir. Hz. Âdem onun etrafında dönerek tavaf eder. Hz. Şit zamanında kaybolur ve yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hz. Şit oraya taştan dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirilir. Fakat Nuh tufanı olunca bina uzun bir süre kumlar altında kalır. Hz. İbrahim Kâbe’nin bulunduğu yere gider ve oğlu İsmail ve annesi ile orada yaşamaya başlar. Sonrasında oğlu İsmail ile Kâbe’nin yerini kazar Hz. Şit tarafından yapılan temelleri bulur ve bu şekilde Hz. İbrahim ile ikinci kez inşa edilmiş olur.
Kâbe’nin kim tarafından inşa edildiği kesin olarak bilinmemektedir.

Kâbe Neden Bir Odadır?

Kâbe’nin tek oda olmasının özel bir sebebi yoktur.Hz. Şit’in Kâbe’yi inşa ederken köşeye taş yerleştirerek yaptığı yapı değiştirilmeden günümüze gelmiştir. Kâbe Müslümanlar için en kutsal mekândır.

Kâbe Yıkıldıktan Sonra Tekrar Kim Yapmıştır?

Kâbe Müslümanların evi olarak anılan kutsal bir mekândır. Yapımı da İslam tarihi boyunca hep anlamlı olaylar sonucunda önemli kişiler tarafından yapılmıştır. Kâbe’nin yapımı İslam tarihinin merkezi bir olayı olarak addedilir. Kâbe’yi yapan da yıkmak için uğraşanlar da İslam tarihinde önemli yer almaktadır. Kâbe’yi tekrar yapan Hz. İbrahim peygamberdir. Hz. İbrahim tarafından inşa edildiği Kuran-ı Kerimde de yer almaktadır. Kâbe’yi imar et emrini alan Hz. İbrahim Allah’ın evini yeniden yapan peygamberdir.

Kâbe İslamiyet’ten Önce Neden Kutsaldı?

Dünya’nın her yerinde her dinin kutsal mekânları vardır. İslam dini için en kutsal mekânda Kâbe’dir fakat Kâbe İslamiyet’ten önce de kutsaldı. Mescit-i haram içinde bulunan Kâbe yeryüzünde inşa edilen ilk mabet olarak bilinmektedir. Kabe tarih boyunca sürekli olarak müşrik saldırısına uğramıştır. Tüm bu saldırılara rağmen Hz. İbrahim tarafından tekrar inşa edilmiştir.

Kâbe Olmadan Önce Kıble Neresiydi?

Kıble ilk olarak Mescit-i Aksa idi. Asr-ı saadet dönemine denk gelmektedir. Müslümanlar o dönemde Kudüs’e yönelmekteydiler. Fakat bu durum Yahudilerin canını sıkıyordu. İleri geri konuşmaya başladılar. Yahudilerin bu konuşmaları tehlikeli bir durum almaya başladı. Müslümanlar bizim tarafımıza doğru dönüyorlarsa bizim kıblemiz hak ve aynı zamanda bizim dinimiz de hak dindir demeye başladılar ve onların dinine neden dönmediklerini konuşuyorlardı. Efendimiz Hz. Muhammet(s.a.s) bu konuşmalardan dolayı üzülüyor ve kıblenin Kabe olmasını arzuluyordu.