Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gergin savaş dünya gündeminde farklı soruların oluşmasına sebep oldu. Bu sorular arasında doğrudan Rusya ile bağdaştırılan Oligark terimi de merak konusu oldu. Rus Oligark’ın ne demek olduğu araştırılıyor.

Rus Oligark, oligarşik düzende yöneticilere verilen isimdir. Oligarşik düzenin destekçilerine de Oligark denilmektedir. Günümüzde oligark denildiği zaman Rusya’da bulunan büyük şirketlerin sahipleri olan isimler kast edilmektedir. Rus Oligarklar, 1990’lı yıllarda komünizmin yıkılıp onun yerine kapitalist düzenin kurulması ile ortaya çıkmışlardır.

Oligarklar Kimdir?

Son dönemlerde Rusya ile ilgili pek çok şey merak konusu oldu. Yaşanan savaş sebebi ile dış ülkeler tarafından uygulanacak yaptırımlara Rus Oligarklar da dâhil edildi. Bu sebeple Oligarkların kim olduğu araştırılmaya başlandı. Rus Oligarklar, Rusya’da devletin büyük firmalarının başında olan kişileri tanımlamaktadır. Bugün açıklanan net olarak bilinen 3 Rus Oligarkı; Gennadi Timçenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg’dir.

Oligark Kime Denir?

Oligark’ın kime dendiği, Rusya’nın devlet ve stratejik konumunu araştıran kişiler tarafından merak ediliyor. Oligark günümüzde Rusya’nın büyük firmalarının başında bulunan ve haliyle çok zengin sınıfında yer alan kişilere denilmektedir.

Oligarşi Nedir?

Oligarşı’nin ne olduğu da son dönemlerin araştırılan konuları arasında bulunuyor. Oligarşi; ayrıcalıklı ve küçük bir grubun iktidarda yer aldığı bir yönetim şeklidir. Oligarşi yönetim biçiminin üyesi ya da destekçisi olan grupları ya da kişileri tanımlamak için Oligark tanımı kullanılmaktadır.

Oligarşik Cumhuriyet Nedir?

Oligarşik Cumhuriyet; küçük ve aynı zamanda ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim biçimidir. Oligarşik Cumhuriyet şeklinde anılıyor olsa da esas tanım adı Oligarşidir. Oligarşik Cumhuriyet söz konusu grubun üyelerinin görevlerini kötüye kullanarak gösterdiği despotça yönetim şekli olduğu belirtilmiştir.

Oligarşi Monarşi Farkı Nedir?

Oligarşi ve Monarşi arasında temel farklar bulunur. Monarşi; devletin yönetiminin tek bir kişinin elinde olduğu daha çok kraliyet yönetim şekli olarak bilinen yönetim şeklidir. Monarşi, mutlak ve meşruti olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak monarşi tekel, meşruti monarşi çoklu parlamenter sisteme dayanır. Oligarşi ise, devlet yönetiminin bir grup yöneticinin elinde bulunmasıdır. Bu grup belli kişilerden meydan gelmektedir.

Oligarşi Hangi Ülkelerde Var?

Oligarşinin hangi ülkelerde olduğu, son günlerin yönetim şekilleri içerisinde araştırılıyor. Eski dönemler içerisinde Yunanistan gibi ülkeler Oligarşi ile yönetilirken günümüzde, Suriye, Küba, Cezayir, Suudi Arabistan, İran ve Irak gibi ülkeler oligarşi ile yönetiliyor. Bu ülkelerde oligarşi hala var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin de modern oligarşi ile yönetildiği söyleniyor. Çünkü devlet yönetimlerinde ekonomik seçkinler ve organize gruplar söz sahibi bir konumda yer alıyorlar.

Oligarşi İle Aristokrasi Arasındaki Fark Nedir?

Oligarşi ile Aristokrasi arasında farklar da merak ediliyor. Buna göre Oligarşi azınlığın yönetime dâhil olduğu, Aristokrasi iktidarın ve idarenin ayrıcalıklarına sahip özel bir sınıfın elinde olan yönetim şeklidir. Oligarşi güçlü ve bozuk yetkililerin yönetimi olarak kabul edilirken, Aristokrasi Oligarşinin rafine edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkar ve bu şekilde kabul edilir. Oligarşi ile Aristokrasi arasında bu denli temel farklılıklar bulunmaktadır.