Kanuni Sultan Süleyman ve Mahidevran Sultan'ın oğludur. Şehzade Mustafa’nın hain olup olmadığı, Şehzade Mustafa ayaklanmasının ne zaman olduğu, Şehzade Mustafa’nın çocuğuna ne olduğu, Şehzade Mustafa’nın neden sevildiği hakkında merak edilen bütün soruları sizin için derledik.

Şehzade Mustafa, hain olduğuna dair kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Sadrazam Damat Rüstem Paşa taht yarışında Şehzade Mustafa'yı bertaraf edebilmek için sahte mektuplar yazdığı düşünülmektedir. Bu sahte mektuplar, Şehzade Mustafa’nın babasının tahtına göz diktiği ve isyan hareketlerini desteklediğine yönelik kanıtlar sunmaktaydı. Kanuni Sultan Süleyman, başlangıçta bu iddialara inanmamıştır ancak Şehzade Mustafa yakınında bulunan devlet adamları ve arkadaşları tarafından kandırılmıştır. Şehzade Mustafa oldukça başarılı bir askerdir. Bu sebeple babası Kanuni Sultan Süleyman, şehzadelik döneminde oğlu Şehzade Mustafa’yı; Amasya, Konya ve Saruhan sancakbeyliği için görevlendirmiştir. Şehzadelik dönemi süresi içinde sık sık iftiralara uğrayan Şehzade Mustafa’nın isyan etmeye istekli olduğu iddia edilerek Nahcıvan Seferi’ne giderken ordusu ile birlikte Konya’ya uğrayan Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurulmuştur.

Şehzade Mustafa Ayaklanması Ne Zaman?

Şehzade Mustafa ayaklanması, Anadolu'da başlayan Düzmece Mustafa isyanıdır. Bizans'ın desteğini alan Düzmece Mustafa, Yıldırım Bayezid'in kayıp oğlu olduğu iddiası ile birlikte ayaklanma başlatmıştır.

Şehzade Mustafa Çocuğuna Ne Oldu?

Şehzade Mustafa’nın çocukları; Şehzade Mehmed, Nergisşah Sultan, Şah Sultan ve Şehzade Orhan’dır. 1536 yılında doğan Nergisşah Sultan’ın eşi Damat Cenabi Ahmet Paşa’dır. Şehzade Mustafa’nın diğer çocuğu Şehzade Mehmed ise 1547 yılında Amasya'da doğmuştur. Şehzade Mehmed’in mezarı babası Şehzade Mustafa’nın yanındadır. Şehzade Mehmed, babasının ölümünden sonra onu tehlike olarak gören dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurularak öldürülmüştür. Şehzade Orhan ise 1552 yılında Konya’da vefat etmiştir. Şehzade Mustafa’nın en son çocuğu olan Şah Sultan 1547 yılında doğmuş, 2 Ekim 1577 tarihinde ise vefat etmiştir.

Şehzade Mustafa Neden Çok Seviliyordu?

Şehzade Mustafa’nın sevilme nedeni, mert ve cesaretli oluşuydu. Ordu içinde çok sevilen Şehzade Mustafa, Dedesi Yavuz Sultan Selim'e benzetilmiştir. Savaş meydanındaki liderlik yeteneği sayesinde Şehzade Mustafa oldukça seviliyordu.

Şehzade Mustafa Evlendi Mi?

Şehzade Mustafa evlenmiştir. Şehzade Mustafa’nın eşinin kimliği ise bilinmemektedir.

Şehzade Mustafa'nın Eşi Kimdir?

Şehzade Mustafa’nın eşinin ismi bilinmemektedir. Şehzade Mustafa’nın eşi, 1525 yılında Kırım’da doğmuştur. Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra ise 1555 yılında Pertev Mustafa Paşa ile evlendirilmiştir.

Şehzade Mustafa Ne Zaman Doğdu?

Şehzade Mustafa, 6 Ağustos 1515 yılında doğmuştur. Şehzade Mustafa’nın doğum yeri Manisa’dır.

Şehzade Mustafa Türbesinde Kimler Yatıyor?

Şehzade Mustafa türbesi, Bursa’da Muradiye’de yer almaktadır. Şehzade Mustafa türbesinde Şehzade Mustafa’nın yanı sıra annesi Mahidevran Sultan, kardeşi Şehzade Orhan ve sahibi bilinmeyen bir çozuk mezarı bulunmaktadır. Bununla birlikte türbenin etrafında Şehzade Alaaddin türbeleri ve Sultan II. Murad türbesi bulunmaktadır.