Forumda yenilikler devam etmektedir , çalışmalara devam ettiğimiz kısa süre içerisinde güzel bir görünüme sahip olduk daha iyisi için lütfen çalışmaların bitmesini bekleyiniz. Tıkla ve Git
x

Son konular

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed (S.A.V.)
Sabit konu Bu alanda sadece önemli ve dikkate alınması gereken sabit konular listelenir
  • Sabit
Hz. Muhammed (s.a.v.) Fil Vak‘ası’ndan 50 yahut 55 gün sonra 20 Nisan 571 Pazartesi günü (et-Taķvîmü’l-Arabî, s. 33-44) Adnânîler’in ana yurdu kabul gören Mekke’de dünyaya gözlerini açtı. Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi günü. Milâdî 632 8 Haziran günü vefat etti...
Cevaplar
0
Görüntüleme
205
Normal konu Bu alanda sadece normal konular listelenir
Hz. Zeynep b. Cahş (r.a.) Hz. Zeynep b. Cahş, Mekke’ye dışardan gelip yerleşmiş olan Cahş b. Rebâb’ın kızıdır. Annesi, Hz. Peygamber’in halası ve Abdulmuttalib’in kızı Umeyme’dir. Hz. Zeynep ilk olarak Hz. Peygamber’in âzadlısı (hattâ bu konudaki Kur’ânî hüküm gelmeden önce evlatlığı olarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
284
Peygamber Efendimiz’in günlük hayatı nasıl geçerdi? Gururun kaynağı, övülmek ve takdîr edilmektir. Bu hâl, insanları şımartan hususlardan biridir. Resûlullah, insanların en şereflisi olup Allâh’ın methine nâil olduğu hâlde sahâbesine: “Bana «Allâh’ın kulu ve Resûlü» deyiniz!” buyurmuştur...
Cevaplar
0
Görüntüleme
159
Hz. Sevde (r.a.) Sevde b. Zem‘a (r.a.), Hz. Hatîce’nin vefâtından sonra Rasûlullâh’ın Mekke’de evlendiği ikinci hanımıdır. Hz. Sevde, ilk olarak Sekrân b. Amr (r.a.) ile evlenmiştir. Hz. Peygamber’in insanları İslâm’a dâvetinden kısa bir süre sonra kocası ile birlikte Müslüman olmuştur...
Cevaplar
0
Görüntüleme
224
Peygamber Efendimiz nasıl şükrederdi? Peygamberimizin şükrü... Fahr-i Kâinât Efendimiz’in, kendisine en küçük bir iyiliği dokunan kimselere bile ne kadar büyük bir şükrân duygusu içinde bulunduğunu göstermesi açısından şu hâdise ne kadar ibretlidir: TEŞEKKÜR ETMENİN FAZİLETİ Muhammed bin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
282
Hz. Hafsâ (r.a.) Hicretin üçüncü senesinde Hz. Peygamberle evlenen Hz. Hafsa, Rasûlullâh’ın sâdık dostu, ikinci Halîfe Hz. Ömer’in (r.a.) kızıdır. 605 yılında Mekke’de doğmuştur. Hafsâ, ilk Müslümanlardan Huneys b. Huzâfe (r.a.) ile evlenmiştir. Ancak, Bedir Gazvesi’ne katılan Huneys dönerken...
Cevaplar
0
Görüntüleme
196
Hz. Cüveyriye (r.a.) Hz. Cüveyriye, Benî Müstalik kabîlesinin reisi Hâris b. Ebû Dırâr’ın kızıdır. Müslüman olmadan önceki ismi Berre’dir. (Böyle isimler almayı insanın kendi kendisini temize çıkarması olarak değerlendiren Hz. Peygamber ona Cüveyriye ismini vermiştir.) Hicretin beşinci yılında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
262
Hz. Âişe (r.a.) Hz. Âişe, Rasûlullâh’ın en yakın dostu, hicret arkadaşı, ilk halîfe Hz. Ebû Bekir’in kızıdır. Peygamberliğin 4. yılında Mekke’de doğmuştur. Hz. Peygamber ile nikahı hicretten önce Mekke’de kıyılmıştır. Bu sırada yaşı küçük olan Hz. Âişe’nin fiilî evlilik hayatı ise hicretten...
Cevaplar
0
Görüntüleme
223
H.z. Hatice Validemiz Müminlerin Annesi... Dört hatunun faziletleri bütün dünya hatunlarının faziletlerinden üstündür. Meryem Bint-i İmran, Firavun'un karısı Asiye, Hatice bint-i Huveyled ve Fatma bint-i Muhammed" Hz. Hatice, iki cihan serveri, Peygamber Efendimizin, temiz, iffetli, yüce...
Cevaplar
11
Görüntüleme
403
Peygamber Efendimiz hangi meslekleri yapmıştır? Peygamber Efendimiz’in çocukluk, gençlik ve Peygamberlik vazifesinden sonra yaptığı meslekler... Çocukluk ve Gençliğinde; Çobanlık Ticaret Peygamberlik Vazifesinden Sonra; Devlet başkanlığı, Ordu komutanlığı, Hâkimlik, Ortaklaşa iş yaparken...
Cevaplar
0
Görüntüleme
332
Peygamber Efendimizin Kısaca Hayatı (Özeti) 1 – DOĞUMUAİLESİÇOCUKLUĞU –GENÇLİĞİ Sevgili Peygamberimiz HzMuhammed(s),20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğduAnnesinin adı Amine,babasının adı ise Abdullah’tır Peygamberimizin babası Abdullah,O daha doğmadan önce ölmüştüAna Muhammed ismini dedesi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
443
Resulü Ekrem Hz Muhammed soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân yoluyla Hz İbrahim’in oğlu Hz İsmail’le kadar ulaşmaktadır Bu nedenden Efendimiz soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler de verilmektedir Araplar’ın diğer ana kolu ise anayurdu Güney...
Cevaplar
0
Görüntüleme
415
1) Malın,canın,namusun mukaddes olduğu ve korunduğu 2) Cahiliyye adetlerine geri dönülmemesi gerektiği ve hesap gününün olduğu 3) Emanetin teslim edilmesi gerektiği 4) Faizin kaldırılması 5) Kan davalarının kaldırılması 6) Şeytana karşı uyanık olunması ve ona uyulmaması gerektiği 7)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
394
Peygamber Efendimizin sık sık okuduğu dualar... Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Allah Teâlâ kimin hayrını murâd ederse onları ona öğretir, sonra ebediyyen unutturmaz.” buyurdu ve şu duâları tavsiye ettiler. RIZKIN BOLLAŞMASI VE BEREKETLENMESİ İÇİN DUA Arapça: Anlamı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
236
Peygamber (s.a.s.) Efendimiz nasıl bir öğretmendi? Efendimiz (s.a.s.), bizzat gösterdiği gibi; ashâbına da evlâtlarını terbiye usûlünü öğretiyor ve şöyle buyuruyordu: “Çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel yapın!” (İbn-i Mâce, Edeb, 3) KUR’AN ESASLI OLMAK Cihanın bir benzerini...
Cevaplar
0
Görüntüleme
161
Güzel ahlak ne demek? Peygamberimizin ahlaki özellikleri maddeler halinde… Ümmetine her bakımdan numûne-i imtisâl olan Allah Resûlü’nün beyan buyurduğu hayat düsturları ne kadar yüksek bir ahlâkın tezâhürüdür. Ahlâk; huylar, beşerî davranışlar demek. İnsanın yaratılıştan gelen veya sonradan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
189
PEYGAMBERİMİZİN HAL VE HAREKETLERİ İlk yaratılan nûr, O’nun nûrudur. Cism-i nazîfânelerinde zindelik, kuvvetli hayâ ve müthiş bir azim, bir arada idi. Örtüsüne bürünmüş bâkire bir genç kızdan daha edepli idi. Yüzünde nûr-i melâhat, sözlerinde selâset, hareketlerinde letâfet, lisânında talâkat...
Cevaplar
0
Görüntüleme
173
Peygamberimizin (s.a.s.) şemaili nasıldı? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in fiziksel özellikleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in fizikî özellikleri husûsunda muhtelif rivâyetlerde hulâsaten şöyle buyrulmaktadır: Resûl-i Ekrem uzuna yakın, orta boylu idi. Yaratılışı fevkalâde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
186
Allah’ın son elçisi; Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem kısaca hayatı. Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir? Peygamberimiz ne zaman ve nerede doğdu? Peygamberimizin doğumunda gerçekleşen mucizeler nelerdir? Peygamberimizin anne, baba ve dedesinin isimleri nelerdir? Peygamberimizin şemaili ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
307
Hz. Muhammed’in peygamber oluşu tam anlamıyla 40’lı yaşlarına kadar uzanmaktadır. 40 yaşında peygamberlik yüce Allah aracılığıyla verilmiştir. Hz. Muhammed’in peygamber oluşu da Allah aracılığıyla gönderilen melekler aracılığıyla kendisine bildirilmiştir. Hz. Muhammed’in Peygamberlikle...
Cevaplar
0
Görüntüleme
250
Peygamberimiz Miraç’a Nasıl Çıktı? Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Nübüvveti ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Nübüvveti başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Nübüvveti ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız. Peygamber (s.a.v.)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
287
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mucizeleri Nelerdir? Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mucizeleri Nelerdir? ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mucizeleri Nelerdir? başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Hz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
197
Ebrehe’nin Mekke üzerine yürümesi, fil vakası Miladın 571. senesinde meydana gelmişti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu olaydan 50 gün sonra dünyaya teşrif etti. Siyer kaynaklarına göre Peygamberimiz, Rebiülevvel ayının 12. gecesi 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de doğdu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
209
Kuran'da Peygamber Efendimizin eşleri hakkında verilen bilgiler Peygamber Efendimizin eşleri, tüm müminlerin anneleri, tüm Müslüman kadınlara örnek, takva sahibi müminlerdir. Kuran'da, hadis-i şeriflerde ve Peygamber Efendimizin hayatı hakkındaki rivayetlerde Hz. Muhammed (sav)'in eşlerinin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
281
Hz. Safiyye (r.a.) Hz. Safiyye, Benî Nâdir kabîlesinin reisi Huyey b. Ahtâb’ın kızıdır. İsrâiloğulları’ndan peygamber olarak gönderilen Hz. Hârun’un soyundandır. Hz. Safiyye, Rasûlullah’la evlenmeden önce iki kere evlenmiş, ikinci kocası hicretin VII. senesinde meydana gelen Hayber Savaşı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
240
Hz. Ümmü Seleme (r.a.) Hz. Ümmü Seleme, Ebû Ümeyye b. Muğîre b. Abdullah’ın kızıdır. Asıl adı Hind’dir. Ümmü Seleme ilk olarak Abdullah b. Abdulesed (r.a.) ile evlenmiştir. Hz. Peygamber’in İslâm’ı tebliğ etmeye başlamasından kısa bir süre sonra Müslüman olan bu âile, müşriklerin baskı ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
260
858,310Konular
978,872Mesajlar
27,067Kullanıcılar
kadir6545Son üye
Üst Alt