Forumda yenilikler devam etmektedir , çalışmalara devam ettiğimiz kısa süre içerisinde güzel bir görünüme sahip olduk daha iyisi için lütfen çalışmaların bitmesini bekleyiniz. Tıkla ve Git
x

Son konular

Dini Hikayeler

TEVEKKÜL MÜ? ÇALIŞMAK MI? Güzel bir derede av hayvanları, aslan korkusundan ıstırap içindeydiler Çünkü aslan, daima pusudan çıkıp birisini kapmaktaydı O otlak bu yüzden hepsine fena geliyordu Hileye baş vurdular; aslanın huzuruna geldiler: “Biz sana...
Cevaplar
0
Görüntüleme
499
PİR KİMDİR? PİR İN SIFATLARI Ey Hak Nuru Hüsameddin! Bir iki kağıdı fazla al da pirin sıfatlarını anlatayım Gerçi vücudun nazik ve çok zayıf , fakat sensiz cihanın işi yoluna girmiyor Gerçi ışık ( gibi nurlu, latif) ve sırça ( gibi ince ve nazik) oldun Fakat gönül ehlinin başısın, onlara...
Cevaplar
0
Görüntüleme
532
KADININ FENDİ 2 Bir Muhlis’in (Çelebi Hüsameddin’in) gönlü, o karı ve koca hikayesinin neticesini istemekte Karıkoca hikayesi, bir masaldan ibaret Fakat onu nefsinle aklının misali bil Bu kadınla erkek nefisle akıldır İyi kişiye de mutlaka lazımdır, kötü kişiye de Bu ikisi, toprak yurtta...
Cevaplar
0
Görüntüleme
314
İKİ ŞARABIN FARKI Bir bakkal vardı, onun bir de dudusu vardı Yeşil, güzel sesli ve söyler duduydu Dükkanda dükkan bekçiliği yapar; bütün alış veriş edenlere hoş nükteler söyler, latifeler ederdi İnsanlara hitap ederken insan gibi konuşurdu, dudu gibi ötmede de mahareti vardı Efendisi bir gün...
Cevaplar
0
Görüntüleme
248
AHMED'E DOĞRU 2 LEFT İsa dinini mahvetmek için aynı Yahudinin neslinden diğer bir padişah meydana çıktı Bu diğer padişahın meydana çıkışını haber almak istersen “Vessamai zatülburüc süresini oku Birinci padişahtan doğan kötüye adeta bu padişahta ayak uydurdu LEFT Bil ki o çeşit sitem ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
299
SALİH PEYGAMBERİN DEVESİ Salih’in devesi görünüşte deveydi, o zalim kavim, bilgisizlik yüzünden deveyi kestiler Su için deveye düşman olduklarından kendileri, mezara su ve ekmek oldular ( helak olup mezarı doyurdular) Tanrı devesi, ırmaktan buluttan su içmekteydi Onlar, Hakk’ın suyunu Hak’tan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
348
GÜNDÜZÜ GECELEYİN ARA Peygamber bir sabah Zeyd’e “ Ey temiz ve saf arkadaş, sabahı nasıl ettin? Diye sordu Zeyd: “ Mümin bir kul olarak deyince “ İman bağın yeşermiş, çiçekler açmışsa nişanesi nerede? dedi Zeyd dedi ki: “ Gündüzleri susuz geçirdim, geceleri aşktan, yanıp yakılmadan uyumadım...
Cevaplar
0
Görüntüleme
307
HZÖMER'İN KERAMETİ LEFT “KÜÇÜK MUHAREBEDEN BÜYÜK MUHAREBEYE DÖNDÜK SÖZÜNÜN TEFSİRİ LEFT Ey padişahlar! Dışarıdaki düşmanı öldürdük; içimizde ondan beter bir hasım var Bunu öldürmek, aklın fikrin işi değil İçerideki aslan öyle tavşan maskarası olmaz Cehennem, bu nefistir; cehennem, bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
313
ŞEYTAN ADEM'E NEDEN SECDE ETMEDİ ? Hak’kın yaptıklarını da gör, bizim yaptıklarımızı da Her ikisini de gör ve bizim yaptığımız işler olduğunu bil, zaten bu meydanda Ortada halkın yaptığı işler yoksa, her şeyi Hak yapıyorsa, şu halde kimseye “bunu niye böyle yaptın deme! Tanrı’nın yaratması...
Cevaplar
0
Görüntüleme
357
Küçük Üveys’in annesinden bir tek isteği vardı. Günlerdir bu isteğini zihninde bekletiyor, anneciğinin neşeli bir anın u. Beklediği anın geldiğini gördüğü bir sırada, isteğini şöyle dile getirdi: – Sevgili anneciğim bende çok hakkın var. Maddî- mânevî yüküm altında inledin. Bunu bilen evlâdım...
Cevaplar
0
Görüntüleme
300
HZALİ'YE GÖRE BÜYÜK SAVAŞ Ali dedi ki: “Ben kılıcı Tanrı için vuruyorum Tanrı kuluyum ten memuru değil! Tanrı aslanıyım heva heves aslanı değil İşim, dinime şahittir Ben “Attığın zaman sen atmadın, Tanrı attı sırrına mazharım Ben kılıç gibiyim, vuran o güneştir Ben; pılımı pırtımı yoldan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
550
Yunus Emre ve Taptuk Emre Kıssası Köyünde, çiftiyle çubuğu ile meşgul olan Yunus Emre, bir kıtlık yılında çok bunalır. Bir çok kerametlerini duyduğu, kuraklıktan etkilenenlere geçimlik buğday veren Hacı Bektaş-ı Veli’den yardım almak fikrine düşer. Müracaata karar verir. Hacı Bektaş dergâhının...
Cevaplar
0
Görüntüleme
294
GURURUN AKILA OYUNU Aklın aklından kaçan, peygamber ve velilere uymayan kişi meşhur Harut’la Marut’a benzer Onlar da gururları yüzünden zehirli ok yediler Mukaddes yaradılışlarına, melek olduklarına itimat ettiler Fakat bu itimat, su sığırının aslana itimadı gibidir Manda, aslana ne kadar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
475
ASLAN'IN ADALETİ Bir aslan, bir kurt, bir tilki avlanmak için dağlara düşmüşler Birbirlerine yardım ederek av hayvanlarını adamakıllı yakalamayı, onların yolunu kesmeyi kurmuşlardı Üçü de beraberce o geniş ovada birçok av elde etmek niyetindeydiler Aslan, onlarla beraber avlanmaktan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
514
AHMED'E DOĞRU 1 Yahudiler içinde zalim, İsa düşmanı ve Hıristiyanları yakıp yandırır bir padişah vardı İsa’nın devriyle, nöbet onundu Musa’nın canı oydu, onun canı Musa Şaşı padişah Tanrı yolunda o iki Tanrı demsazını birbirinden ayırdı Usta bir şaşıya “yürü, var, o şişeyi evden getir dedi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
242
ÇENK ÇALAN İHTİYAR (Bilmem) işittin mi? Ömer zamanında pek güzel, pek latif çenk çalan bir çalgıcı vardı Bülbül onun sesinden kendini kaybeder; bir namesini dinleyenlerin şevki, yüz misli artardı Meclisleri, cemiyetleri, onun nağmeleri süsler; onun sesinden kıyametler kopardı Sesi, israfil...
Cevaplar
0
Görüntüleme
299
KADININ FENDİ 1 Eski zamanda bir halife vardı ki, Hatem’i cömertliğine köle etmişti İhsan ve adalet bayrağını yüceltmiş, dünyadan yoksulluk ve ihtiyacı kaldırmıştı Deniz ve inci, onun vergisine nispetle ehemmiyetsiz bir hale gelmiş lutuf ve ihsan Kaf’tan Kaf’a yayılmıştı O padişah, topraktan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
307
C
ANNE HAKKI Yemen ülkesinin Karan köyünde Üveys adlı bir genç yaşardı Deve çobanlığı yapan, çok yoksul bir gençti Yaşlı anasından başka kimsesi yoktu Yoksul olmasına yoksuldu ama, dağ gibi bir imanı vardı Peygamberimizi görmeden Müslüman olmuştu Üveys putlara tapmıyordu Sürekli çöllerde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
365
cafi0135
C
GERÇEK AŞK LEFTLEFT Ey dostlar! Bu hikayeyi dinleyiniz Hakikatte o bizim bu günkü halimizdir Bundan evvelki bir zamanda bir padişah vardı O hem dünya, hem din saltanatına malikti Padişah, bir gün hususi adamları ile av için hayvana binmiş, giderken ana caddede bir halayık gördü O...
Cevaplar
0
Görüntüleme
265
PERİŞANLIKLAR İKİLİKTEN DOĞAR Rivayetçiden şu hikayeyi de dinle: Kazvinlilerin adetleridir; Vücutlarına, kol ve omuzlarına, kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi dövmeler dövdürürler Bir Kavzinli, tellağın yanına gidip “Bana bir dövme yap; fakat canımı acıtma dedi Tellak “ Söyle...
Cevaplar
0
Görüntüleme
324
TACİRİN HİKAYESİ Bir tacirin bir dudusu vardı, kafeste hapsedilmiş, güzel bir duduydu Tacir, Hindistan’a gitmek üzere yol hazırlığına başladı Kerem ve ihsan dolayısıyla, kölelerinin, cariyeciklerinin her birine “Çabuk söyle, sana Hindistan’dan ne getireyim? dedi Her birisi ondan bir şey...
Cevaplar
0
Görüntüleme
300
BENLİĞİN ŞIMARTILMASI Ten kafese benzer Girenlerin, çıkanların, insanla dostluk edenlerin aldatmasıyla can bedende dikendir Bu, “Ben senin sırdaşın olayım der Öbürü “Hayır, senin akranın, emsalin benimder Bu der ki: “Varlık aleminde güzellik fazilet, iyilik ve cömertlik bakımından senin gibi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
296
GÖNÜL MÜ TANRIDIR TANRI MI GÖNÜL? Çinliler “ Biz daha mahir ressamız, dediler Rum halkı da dedi ki: “ Bizim maharetimiz daha üstündür Padişah “Sizi imtihan edeceğim; bakalım hanginiz davasında haklı dedi Çinlilerle Rum diyarı ressamları hazırlandılar; Rum diyarı ressamları ilimlerine daha...
Cevaplar
0
Görüntüleme
363
YAĞMURUN SIRRI Mustafa, bir gün, dostlarından birinin cenazesiyle ve dostlarla mezarlığa gitti Onun mezarına toprak doldurdu, tohumunu yeraltında diriltti Bu ağaçlar, toprak altındaki insanlara benzerler Ellerini topraktan çıkarıp; halka doğru yüz türlü işaretlerde bulunurlar, duyana söz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
397
İKİ ŞARABIN FARKI Bir bakkal vardı, onun bir de dudusu vardı Yeşil, güzel sesli ve söyler duduydu Dükkanda dükkan bekçiliği yapar; bütün alış veriş edenlere hoş nükteler söyler, latifeler ederdi İnsanlara hitap ederken insan gibi konuşurdu, dudu gibi ötmede de mahareti vardı Efendisi bir gün...
Cevaplar
0
Görüntüleme
274
858,310Konular
978,872Mesajlar
27,066Kullanıcılar
emrannSon üye
Üst Alt